نتایج بررسی عملکرد گروه های شهرستان ها

         ضمن تقدیر وتشکر از همکارانی که در سال گذشته مارا در بهبود بخشیدن به فرآیندهای یاد دهی – یادگیری یاری نمودند ، نتایج بررسی عملکرد گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها رابه ترتیب امتیاز  به شرح ذیل اعلام می داریم .        

1 – مهدیشهر

2 – دامغان

3 – سمنان

4 – گرمسار

5 - شاهرود                         

                                                        با آرزوی توفیق روز افزون

 

/ 0 نظر / 2 بازدید