معرفی سایت کتاب های کمک درسی

کتاب های کمک درسی کتاب هایی هستند که به منظور تسهیل ،تقویت وتعمیق یادگیری و فراهم کردن آموزش جبرانی ،تهیه می شوند . دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با این هدف که دبیران محترم از مجموعه ی کتاب های موجود در بازار بتوانند کتاب های مناسب و استاندارد را انتخاب نمایند ، طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی را اجرا و در همین راستا کتابنامه های رشد را هر ساله منتشر می نماید . لذا دبیران محترم می توانند از سایت http://samanketab.roshdmag.ir کتاب مورد نظر خود را انتخاب و مورد استفاده قرار دهند .

گروه آموزشی شیمی استان سمنان

/ 0 نظر / 18 بازدید