درخواست تجزیه و تحلیل سؤالات امتحانات داخلی

با سلام واحترام

    مطابق بخشنامه معاونت متوسطه نظری تمامی سر گروه های آموزشی درسی شهرستان ها و مناطق استان موظف می باشند تا سؤالات هماهنگ یا غیر هماهنگ داخلی خرداد ماه 92 را مورد بررسی قرار دهند. لذا شایسته است تا سؤالات آزمون شیمی 2و آزمایشگاه در خرداد ماه 92 توسط سرگروه های شیمی شهرستان ها  ومناطق مطابق با فرم ارزیابی پیوست بررسی ونتایج به همراه 3 نمونه سؤال برتر تا تاریخ 92/11/1 به گروه استان ارسال شود.

* پس از ارزیابی سؤالات ، 3 طراح برتربه دبیرخانه معرفی می شوند.

* طبق توافق به عمل آمده با اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان به سه طراح برتر سؤالات لوح تقدیر اهداء می گردد.

 با تشکر گروه آموزشی شیمی استان

/ 0 نظر / 31 بازدید