مسابقه غیر حضوری کاربرد روش تدریس کاوشگری در آموزش شیمی

همکاران  محترم: فراخوان مسابقه غیر حضوری دبیرخانه راهبری شیمی کشور با موضوع ارائه طرح درس کاربرد روش تدریس کاوشگری درآموزش شیمی را به اطلاع میرساند.

مبحث تعیین شده از طرف دبیرخانه:فصل دوم از کتاب شیمی 1 (شیمی برای زندگی)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید