نتایج بررسی دست آوردهای دانش آموزی

 

با تشکر از کلیه عزیزانی که دستا ورد های خود را جهت بازدید در نمایشگاه ارائه نمودند

نتایج پس از بررسی نظر سنجی بازدید کنندگان از نمایشگاه ،  به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-  مدل باکی بال از دبیرستان  شاهد سمنان

2- ماکت جدول تناوبی از دبیرستان هفده شهریور سمنان

3- ماکت تصفیه آب از دبیرستان فرهاد صفا از سرخه

گروه آموزشی شیمی استان سمنان

/ 0 نظر / 21 بازدید