درخواست آدرس پست الکترونیکی و وبلاگ گروه های آموزشی شیمی

با سلام واحترام

   به منظورمنظورسرعت بخشیدن به مکاتبات وبرقراری تعامل بین گروه های آموزشی ،شایسته است گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق آدرس پست الکترونیکی گروه شهرستان یا منطقه خود را تا تاریخ 92/8/1 به گروه شیمی استان ارسال فرمایند.در صورتیکه گروه دارای وبلاگ باشد، ارسال آدرس وبلاگ نیز ضروری است.

با تشکر گروه آموزشی شیمی استان

/ 0 نظر / 22 بازدید