پایگاه کیفیت بخشی

با سلام واحترام

ازگروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق استان تقاضا می شود  برنامه های پایگاه های کیفیت بخشی ، نشست های تخصصی و جلسات گروه های آموزشی خود را به گروه استان اعلام  نمایند .

ضمنا شایسته است گروه های آموزشی، گزارش کیفی و کمی جلسات فوق الذکر را نیز پس از برگزاری ازطریق پست الکترونیکی (email) به گروه استان ارسال نمایند.

با تشکر گروه آموزشی شیمی استان

/ 0 نظر / 22 بازدید