فراخوان تولید محتوا

   با سلام واحترام

 با توجه به نقش فن آوری در آموزش و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند یاد دهی – یادگیری ،گروه آموزشی شیمی استان اقدام به برگزاری مسابقه  تولید محتوای الکترونیکی از کتاب شیمی 2 و آزمایشگاه نموده است. شایسته است گروه های آموزشی شهرستان ها و مناطق با توجه به جدول زیروبا همکاری دبیران اقدام به تولید محتوانموده ، پس از جمع آوری آثار برتر آنها را به صورت یک مجموعه منسجم از بخش تعیین شده، در قالب یک لوح فشرده حداکثر تا تاریخ93/10/1 به گروه استان ارسال نمایند.

شایان ذکر است به نفرات برتر لوح تقدیر اهداء می گردد.

ردیف

نام شهرستان/منطقه

بخش کتاب

ملاحظات

1

سمنان

اول(صفحه12 الی 28)

شایسته است سرگروه های محترم با توزیع متناسب صفحات تعیین شده،مباحث تدریس را انتخاب و به دبیران اعلام نمایند.

2

دامغان

دوم(صفحه34الی47)

3

گرمسار

سوم

4

بسطام

چهارم(صفحه65الی69)

5

شاهرود

چهارم(صفحه69الی89)

6

میامی

چهارم(صفحه 89الی92)

7

مهدیشهر

پنجم(صفحه98الی108)

با تشکر گروه آموزشی شیمی استان

/ 0 نظر / 22 بازدید