جگونگی ثبت نام در هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

هفتمین  کنفرانس آموزش شیمی ایران

با شعار محوری "آموزش شیمی با کیفیت در مدرسه و دانشگاه" آغاز شد.

این کنفرانس ملی به مدت سه روز از سه شنبه 22 تا پنج شنبه 24 شهریور ماه 1390 در زنجان برگزار

خواهد شد.

همکاران گرامی برای آگاهی بیش تر از چگونگی ثبت نام درهفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران

می توانند به نشانی  www.7icec.ir  مراجعه کنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید