باسمه تعالی

ضمن تقدیر وتشکر ازهمکاری گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها ومناطق استان سمنان در سال تحصیلی 87-86 باتوجه به بررسی مستندات ارسالی از گروه ها ،گروه های برتر به شرح ذیل اعلام می گردند : شهرستان ها : 1 ) گرمسار 2 )سمنان 3 ) دامغان منـــاطـق : 1 ) مهدی شهر و شهمیرزاد 2 ) سرخه 3 ) میامی

گروه آموزشی شیمی استان سمنان

/ 0 نظر / 3 بازدید