ارتقای عملکرد دانش آموزان در درس شیمی 3

با سلام واحترام

به اطلاع دبیران محترم شیمی در سراسر استان می رساند با توجه به بررسی مرکز سنجش آموزش وپرورش کشور دررابطه با  میزان پاسخگویی دانش آموزان به هریک از سوالات امتحان نهایی خـرداد و شهریـور ماه 92، در برخی از سوالات که درپیوست مشخص گردیده است، بیش از نیمی از دانش آموزان عملکرد ضعیفی داشته اند .لذا شایسته  است دبیران محترم به منظور ارتقاء عملکرد دانش آموزان در امتحانات نهایی خرداد93 در فرصت باقی مانده در کلاس های درسی خود  به اهداف آموزشی پیوست توجه بیشتری مبذول نمایند. از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.

سوالات نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه خرداد 92 باراهنمای تصحیح

سوالات نهایی شیمی 3 و آزمایشگاه شهریور 92 با باراهنمای تصحیح

اهداف آموزشی مورد تاکید

/ 0 نظر / 23 بازدید