کیک زرد

کیک زرد یا Yellowcake که بنام اورانیا (Urania) هم شناخته می شود در واقع خاکمعدنی اورانیوم است که پس از طی مراحل تصفیه و پردازشهای لازم از سنگ معدنی آن تهیهمی شود. تهیه این مادهبه منزله رسیدن به بخش میانی از مراحل مختلف تصفیه سنگ معدن اورانیوم است و بایدتوجه داشت که فاصله بسیار زیادی برای استفاده در یک بمب اتمی دارد.
روش تهیه کیکزرد کاملآ به نوع سنگ معدن بدست آمده بستگی دارد، اما بطور معمول از طریق آسیابکردن و انجام پردازش های شیمایی بر روی سنگ معدن اورانیوم، پودر زبر و زرد رنگیبدست می آید که قابلیت حل شدن در آب را ندارد و حدود ۸۰% غلظت اکسید اورانیوم آنخواهد بود. این پودر در دمایی معادل ۲۸۷۸ درجه سانتیگراد ذوب میشود.روش تهیه

در ابتدا سنگ معدنتوسط دستگاههای مخصوصی خرد شده آسیاب می شود و پس از آن برای جدا سازی اورانیم وبالا بردن خلوص خاک سنگ، آنرا در حمامی از اسید سولفوریک، آلکالاین و یا پراکسید میخوابانند، این عمل برای بدست آوردن اورانیوم خالص تر صورت می گیرد.

پس ازاین محصول بدست آمده را خشک و فیلتر می کنند و نتیجه آن چیزی خواهد شد که به کیکزرد معروف است. امروزه روشهای جدیدی برای تهیه این پودر اورانیوم وجود دارد کهمحصول آنها بیشتر از آنکه زرد باشد به قهوه ای و سیاه نزدیک است، در واقع رنگ مادهبدست آمده به میزان وجود ناخالصی ها در این پودر دارد.

نهادن این نام بر رویاین محصول به گذشته بر می گردد که کیفیت روشهای خالص سازی سنگ معدن مناسب نبود وماده بدست آمده زرد رنگ بود.مواد تشکیل دهنده کیکزرد

قسمت بیشتر کیک زرد (معادل ۷۰-۹۰ درصد وزنی) شامل اکسید هایاورانیوم با فرمول شیمیایی U۳O۸ - و یا سایر اکسید ها - است، و مابقی آن از دیگرموادی تشکیل شده است که مهمترین آنها عبارتند از :


-
هیدراکسید اورانیومبا فرمول شیمایی UO۲(OH)۲یا UO۲)۲(OH)۲) که در صنایع ساخت شیشه و سرامیک از آناستفاده می شود. این ماده تشعشع رادیو اکتیو دارد و باید تحت شرایط خاصی نگهداری وحمل شود.

-
سولفات اورانیوم با فرمول شیمیایی (U۰۲S۰۴) که ماده ای بی بود بارنگ زرد لیمویی است.

-
اکسید اورانیوم زرد (یا اورانیت سدیم) با فرمولشیمیایی Na۲O (UO۳)۲.۶H۲O که ماده ای با رنگ زرد - نارنجی است.

-
پراکسیداورانیوم با فرمول شیمیایی UO۴·nH۲O با رنگ زرد کم رنگ.
یکی از کاربردهای کیکزرد تهیه هگزا فلوراید اورانیوم است. این گاز در حالت عادی حدود ۰.۷ درصد شاملایزوتوپ ۲۳۵ است و مابقی آن ایزوتوپ ۲۳۸ است. در مرحله غنی سازی درصد U-۲۳۵به حدود۳.۵یا حتی بیشتر افزایش داده می شود.

کاربردها

کیکزرد عمومآ برای تهیه سوخت رآکتورهای هسته ای بکار برده می شود، در واقع این مادهاست که پس از انجام پردازشهایی به UO۲تبدیل شده برای استفاده در میله های سوختیبکار برده می شود.

این ماده همچنین میتواند برای غنی سازی تبدیل به گاز هگزافلوراید اورانیوم یا UF۶تبدیل شود، چرا که در اینصورت می تواند چگالی ایزوتوپهایاورانیوم ۲۳۵ را در آن افزایش داد.

در هر صورت کیک زرد در اغلب کشورهایی کهمعادن طبیعی اورانیوم دارند تهیه می شود و تولید این ماده مشکل خاصی ندارد و بطورمتوسط سالانه ۶۴ هزار تن از این ماده در جهان تولید می شود.

کانادا یکی ازتولید کنندگان این ماده است، این کشور دارای معادنی است که خلوص سنگ اورانیوم آنهابه ۲۰% هم می رسد، در آسیا نیز کشوری مانند قزاقستان دارای صنایع بزرگ تولید اینپودر است.

قیمت این پودر در بازارهای بین المللی چیزی حدود ۲۵ دلار برای هرکیلو است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید