فراخوان تولید محتوای الکترونیکی درس شیمی 3 و آزمایشگاه

با سلام

             پیرو درخواست دبیرخانه راهبری شیمی کشوری مبنی بر تولید محتوای الکترونیکی، همکاران محترم می توانند با نرم افزارهای مربوطه، به غیر ازنرم افزارهای مجموعه officeاقدام به تهیه محتوای آموزشی با محوریت یک جلسه درسی از کتاب شیمی 3 وآزمایشگاه چاپ 92 نمایند. انتخاب موضوع آزاد و به عهده دبیر محترم تهیه کننده اثر می باشد . هم چنین لوح فشرده تهیه شده را حداکثر تا تاریخ 92/8/30 به گروه شیمی استان ارسال نموده و بر روی آن نام شهرستان/ منطقه و مشخصات کامل ارسال کننده را درج نمایند.

 

با تشکر گروه آموزشی شیمی استان

/ 0 نظر / 27 بازدید