برنامه پيشنهادي آزمايشگاه شيمي سال سوم

سال تحصيلي ۸۵-۸۴

رديف

ماه

جلسه

عنوان آزمايش

۱

مهر

اول

گروه بندي وياد آوري کاربرد صحيح برخي ابزار،آزمايش قانون پايستگي جرم

 ۲

مهر

دوم

انواع  آزمايش هاي شيميايي(سوختن،ترکيب)

 ۳

آبان

سوم

انواع واکنش هاي شيميايي(جابه جايي يگانه،تجزيه)

 ۴

آبان

چهارم

واکنشهاي جابه جايي دوگانه،آ زمايش شناسايي يون ها(صفحه ۱۳)

 ۵

آذر

پنجم

محلول سازي (جامد ومايع)آزمايش صفحه ۲۹و۲۸

 ۶

آذر

ششم

اندازه گيري ارزش غذايي (پسته وبادام)،انحلال گرماده وگرماگير صفحه ۵۳و۵۲

 ۷

دي

هفتم

امتحان

 ۸

بهمن

هشتم

گرماسنجي (تعيين ارزش آبي گرماسنج)

 ۹

بهمن

نهم

تهيه مخلوط همگن وناهمگن،انحلال پذيري مواد قطبي وناقطبي

 ۱۰

اسفند

دهم

انحللال گرماگير وگرماده(از ديد مولکولي)صفحه ۸۵،انحللال پذير ي گازها در آب

۱۱

اسفند

يازدهم

محلول سازي با غلظت معين (مولاريته  ، مولاليته)

/ 1 نظر / 2 بازدید
احمد

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العلمین . دوست عزیز ، آیا شما فکر می کنید که اسلام دین غم و غصه و عزاداری است ؟ نظر شما درباره این حدیث از اصول کافی چیست : از جابر از امام باقر علیه السلام روایت است که گوید : به ایشان گفتم : جزع چیست ؟ ایشان فرمودند : شدیدترین نوع جزع شیون ، گریه و زاری ، زدن به صورت و سینه و کندن موی پیشانی است . و هر کس که مجلس نوحه و عزاداری برپا کند صبر را ترک گفته و راهی غیر از آن برای خود برگزیده است . و هر کس که صبر پیشه کند و الله را سپاس و حمد گوید به آنچه الله برای او قرار داده و مقدر کرده راضی شده و اجرش با الله است . و هر کس که این گونه عمل نکند قضای الهی بر او جاری می شود در حالی که او زشت و نکوهیده است و الله عملش را حبط و باطل می کند . ( اصول کافی : کتاب الجنائز : بَابُ الصَّبْرِ وَالْجَزَعِ وَالاسْتِرْجَاعِ ) .