سوالات مسابقه آزمایشگاهی کشوری

 برای دریافت سوالات یازدهمین دوره مسابقات آزمایشگاه شیمی که تابستان 89 در شهر همدان برگزار شد اینجا کلیک کنید. 

 

برای دریافت سوالات دوازدهمین دوره مسابقات آزمایشگاه شیمی که تابستان 90 در شهر قزوین برگزار شد اینجا کلیک کنید. 

 

برای دریافت سوالات سیزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاه شیمی که تابستان  91 در شهر تبریز برگزار شد اینجا کلیک کنید. 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید