تبریک

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتیو رضیت لکم الاسلام دینا...

 ) امروز (روز غدیر خم)دین شمارا به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم ( 

    غدیر آن چشمه جوشانی است که  دوازده جوی روان از آن جاری است که هر چه از آن نوشند کاسته نگردد و هرگز به هیچ خبیثی نیالاید.

  عید غدیرروز حماسه جاوید، روز ولایت ، روز امامت، روز وصایت، روز اخوت، روز رشادت،  روز عهد و پیمان و تجدید میثاق، روز تکمیل دین و بیان حق، را به امام عصر (عج) و شماهمکاران  گرامی تبریک می گوییم.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید