تقدیر و تشکر

با سلام و احترام

از همکاران زیر که فعالیت های خود را به گروه استان ارسال نموده اند تقدیر و تشکر می نماییم . امیدواریم دبیران شیمی استان همچنان یاری دهنده گروه های آموزشی شیمی در رسیدن به اهداف آموزشی باشند.

نام و نام خانوادگی

شهرستان

نوع فعالیت

ناهید آقایان

شاهرود

مقاله و پاورپوینت نانو

اعظم برهانی

مهدیشهر

مقاله

نازنین ذوالفقاریان

سرخه

پاورپوینت مطالب کتاب چهارم همراه با مطالب علمی

مهشید ذبیحی

شاهرود

طرح درس مبحث ترمودینامیک شیمی 3

عشرت سعیدی

قلعه نو خرقان

مقاله جایگاه و نقش آزمایشگاه در شیمی

فاطمه شفاهی

سمنان

مقاله و بروشور نیتروژن غذای گیاهان و گاز کیسه هوا

نسرین علیزاده

دامغان

طراحی جدول هایی  مربوط به چهار فصل شیمی 1

/ 0 نظر / 32 بازدید