پیام تبریک

معلم فرهیخته  سرکار خانم مهدیه ذوالفقاری

 

کشور وامدار همه معلمانی است که به حق چراغ هدایت بشریت  را، به تاسی از پیامبر اعظم روشن و فروزان نگاه داشته اند. بدینوسیله انتخاب شایسته شما را به عنوان معلم نمونه شهرستانی تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را در دیگر مراحل علمی و زندگی از خداوند منان خواستاریم.

گروه آموزشی شیمی استان سمنان

/ 0 نظر / 28 بازدید