نکات سودمند فنون تدریس وکلاس داری

باسمه تعالی

20 نکته سودمندجهت استفاده دبیران محترم در زمینه فنون تدریس و کلاس داری

1- خودتان را معرفی کنید و انتظارات خود را از دانش اموزان به صراحت بیان کنید.

2- نام دانش اموزان خود را یاد بگیرید وکمک کنید تا با یکدیگر اشنا شوند.

3-  برنامه تدریس خود را برای دانش اموزان مطرح کنید.

4- نحوه ارزشیابی خود را برای دانش اموز به طور کامل شرح دهید.

5- هر رفتار خوب را بلافاصله با یک واکنش مثبت پاسخ دهید.

6-سعی کنید درس خود را با ایراد نکات مهم شروع و ختم کنید.

7- از ایده های دانش اموزان استفاده کنید.

8- به دانش اموزان فرصت دهید تا درس را با توضیح دادن بیاموزند.

9- برای افزایش کیفیت کار خود همیشه و در همه حال مطالعه و ارتقاء معلومات خود باشید.

10-عادل باشید شاخصه های عدالت عبارتند از: عدالت در نگاه  _ عدالت در گفتار _عدالت در محبت _ عدالت در توجه به افراد و بها دادن به انها _ عدالت در ارتباط _ عدالت در سختگیری .

11- در عین حال که منطقی هستید با عاطفه نیز باشید.

12- مشارکت دانش اموزان در کلاس را همواره مد نظر داشته باشید.

13- هر درسی را به نتیجه گیری رضایت بخش برسانید.

 14- برای هر درس تمرینهای عملی تدوین کنید.

15- توجه داشته باشید که فعالیتها با سن و توانایی دانش اموزان انطباق داشته باشد.

16- از منابع مختلف برای تدریس استفاده کنید.

17- دانش اموزان را به خلاصه نویسی و بکار گیری ان تشویق کنید .

18- به دانش اموزان تکالیف یا پروژه هایی بدهید که وادار شوند به مطالب خاصی که میدانید در کتابخانه یا مرکز منابع موجود است بگردند.

19- برگه های امتحانی را سوال به سوال صحیح کنید و اوراق امتحانی را به دانش اموزان بر گردانید.

20- پاسخ سوالات امتحانی را بعد از امتحان در معرض دید دانش اموزان قرار دهید تا یاد گیری انان تصحیح و تثبیت شود.

سه چیز در زندگی شغلی معلمین اهمیت دارد: به خاطر بسپارید 1- مهربانی 2- مهربانی 3- مهربانی

/ 0 نظر / 2 بازدید