درخواست آدرس پست الکترونیکی و وبلاگ

با سلام واحترام

   به منظورمنظورسرعت بخشیدن به مکاتبات وبرقراری تعامل بین گروه های آموزشی ،شایسته است گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق آدرس پست الکترونیکی و وبلاگ  گروه شهرستان یا منطقه خود را تا تاریخ 93/8/3به گروه شیمی استان ارسال فرمایند.

 

آدرس ایمیل (رایانامه)گروه استان:

semedu.ir @ chemgroupsem

 

با تشکر گروه آموزشی شیمی استان

/ 0 نظر / 23 بازدید