گزارش گرد همایی سرگروههای شیمی کشور

با سلام

گردهمایی سرگروه های شیمی در تاریخ ٢٠ و٢١ آذر ماه در تهران برگزار گردید.

* در این جلسه آقای حسینی معاونت آموزش متوسطه علل افت تحصیلی در پایه اول را بررسی و راهکارهایی در این زمینه ارائه دادند.

*آقای آصفی معاونت فناوری و پرورش دفترآموزش متوسطه در رابطه با بهره وری و کیفیت بخشی درس شیمی سخنانی ایراد نمودند.

*دکتر حذرخانی کارشناس گروه شیمی دفتر تالیف و برنامه ریزی درسی مباحثی در رابطه با اعلام سال ٢٠١١ به عنوان سال جهانی شیمی و برنامه های دبیرخانه شیمی و دفتر تالیف و همچنین وظایف گروه ها در ارتباط با سال جهانی و تالیف کتب جدید  را برشمردند.

* آقای عرفیمدیر کل آموزش و پرورش متوسطه نیز مباحثی در رابطه با اهمیت آزمایشگاه و فعالیت های آزمایشگاهی و همچنین ماموریت های جدید برای دبیرخانه و گروه های استانی ایراد فرمودند .

*ضمنا سرکار خانم بیدمشکی عضو دبیرخانه راهبری درس شیمی و خانم حسینی خواه کارشناس گروه های آموزشی متوسطه مطالبی در رابطه با برنامه عملیاتی دبیرخانه و انتظارات از گروه ها را مطرح نمودند.

* خانم بیرامی و دکتر بدریان در کارگاههایی جداگانه مطالبی در زمینه آموزش ارائه داده اند که فایل های آن ها در وبلاگ موجود است.

/ 0 نظر / 3 بازدید