بر پایی همایش آموزشی شیمی

اهداف برگزاری همایش آموزشی شیمی

الف-آشنایی عمومی با علم شیمی

ب- ایجاد جاذبه در دانش آموزان نسبت به فراگیری این علم

پ- به کار گیری علم شیمی در زندگی

 با سلام

به مناسبت سال جهانی شیمی ،گروه آموزشی شیمی استان سمنان در نظر دارد تا اقدام به برگزاری همایش آموزشی شیمی ، در آذر ماه 90در شهرستان شاهرود نماید. لذا خواهشمندیم  نسبت به ارسال مقالات دانش آموزان به گروه های آموزشی شیمی تاپایان آبان ماه اقدام نمایید.

/ 0 نظر / 2 بازدید