معرفی اعضاء گروه آموزشی سال 94-93

فرم مشخصات همكاران شاغل در گروه شیمی استان سمنان سال تحصيلي 94-93

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرك و

رشته تحصيلي

ساعت و روز حضور

در گروه

رایانامه

1

 

آزیتا معصوم پور

سرگروه

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناسی شیمی

دوشنبه

ساعت 13- 7/30

a.masoumpour@yahoo.com

2

فاطمه شفاهی

عضو گروه

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دوشنبه

ساعت10/30-7/30

Shafahi51@ yahoo.com

3

مهین وفایی

عضو گروه

کارشناسی شیمی

دوشنبه

ساعت 13-7/30

Vafaei14@yahoo.com

 

سایت یا وبلاگ گروه شیمی استان:          chemgroupsem.persianblog.ir

رایانامه ای (ایمیلی)که به وسیله آن با دبیرخانه ارتباط برقرار می کنید :               chemgroupsem@semedu.ir

/ 0 نظر / 19 بازدید