سال جهانی شیمی و هفته هوای پاک

مناسبت:هفته هوای پاک

*برای داشتن هوایی پاک از شیمی سبزاستفاده کنید که هدف آن بررسی خطرات احتمالی مواد شیمیایی حاصل از یک واکنش برای سلامتی انسان ومحیط زیست،قبل از استفاده از آن می باشد.

 

*علم شیمی به کمک فناوری نانو موفق به ساخت نانو کریستالی شامل کادمیوم ،سیلیـنیوم و ایدیوم  شده که مانند یک کاتالــیزگر عمل می کندو سبب می شود تا کربن دی اکسید(گاز آلاینده در هوا) در مجاورت سایـر اجزای دود واکنش نشان دهد و بی ضرر شود.

 

    *  برای جلو گیری از تولید نیتــــــروژن اکسید حاصل از موتـــور های گازوئیل سوز که از منابع اصــــلی آلودگی هوا به شمار می رود، شیمیدانان موفـــق به ساخت نانو کریستالی شده اند که با افزودن آن به گازوئیل می توان از تولید نیتروژن اکسید جلوگیری کرد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید