تهیه پلاستیک رسانا

تهیه ی پلاستیکی رسانا

دکتر یولین لو استاد مهندسی مواد دانشگاه تگزاس، به تازگی پلاستیکی ساخته است که می تواند جریان الکتریسیته را منتقل کند.

پلی آنیلین پلاستیکی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. این پلاستیک خاصیت ارتجاعی دارد و به خاطر ارزان بودن، برای تهیه ی وسایل الکتریکی ویژه در آینده مناسب شناخته شده است. از جمله کاربردهای این پلاستیک، می توان تهیه ی نشانگرهای الکترونی و حسگرهای پزشکی را برشمرد.

هم چنین توانایی این ماده در تغییر رنگ، آن را برای کاربردهایی مانند استتار نظامی مناسب جلوه داده است. به این ترتیب چند منظوره بودن این ماده می تواند در آینده منجر به تولید فراورده هایی جدید و ویژه شود.

دکتر لو متوجه شد که از واکنش پلی آنیلین با موادی ویژه می تواند به این پلاستیک خاصیت رسانایی ببخشد. او مشاهده کرد که بسته به نوع ماده ی استفاده شده، رسانایی پلی آتیلن از 1 تا 6 درجه تغییر می یابد. پلی آنیلینی که به این ترتیب از دید شیمیایی تغییر یافته باشد برتری های بسیاری نسبت به بیش تر فزها می یابد. با این حال نمی توان از آن به جای فلزهایی مانند طلا و نقره در رایانه ها استفاده کرد اما در وسایل دیگر، این جایگزینی مناسب و ممکن بوده است. نتیجه ی این پژوهش که در آن از بسپارهای شیمیایی اسیدی نیز صحبت شده است. در این مقاله، چگونگی اثر یک بسپار اسیدی بر رسانایی پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر لو می گوید: «درک چگونگی تغییر ساختار پلی آنیلین، هنگام تغییر خاصیت رسانایی آن و انتخاب ماده ی مناسب در این زمینه، ضروری است.»

او، به تازگی با آدام هلر پژوهش هایی جدید را آغاز کرده است تا راه استفاده از پلی آنیلین را به عنوان بخشی از حسگرها در ابزارهای پزشکی، بیابد. هلر، پیش از این دو دستگاه برای تعیین مقدار قند خون در افراد دیابتی را طراحی کرده و ساخته است که هم اکنون در بازار موجود است.

/ 0 نظر / 3 بازدید