ارسال آنالوگ وکلیپ برتر

با سلام

با تشکر از همکاران گرامی ،از گروه های آموزشی شیمی تقاضا می شود کلیپ ها و آنالوگ های برتر (براساس نمون برگ های ارائه شده ) در زمینه نظریه برخورد را حداکثر تا تاریخ٣٠/١٠/٨٩ به گروه آموزشی شیمی استان ارسال دارند.

گروه آموزشی شیمی استان سمنان

/ 0 نظر / 2 بازدید