اصلاحات کتاب شیمی2

با توجه به تغییرات کتاب شیمی ۲ ، اصلاحات زیر از طرف گروه شیمی دفتر تالیف وبرنامه ریزی کتب درسی روی سایت این گروه قرار گرفته که خدمتتان تقدیم می شود:

  •  صفحه 33: داده های جدول در دمای نزدیک به دمای اتاق است.
  • صفحه 38 :لانتانیدها  خانه های 57 - 70  و آکتنیدها خانه های 89-102 جدول را دربر می گیرند.
  • صفحه 80 : پیشوند تترا در نامN2O4  را به رنگ قرمز تیره تغییر داده شود.
  • صفحه 99: سطر آخر، شاخه فرعی -CH3CH3 را به -CH3CH2 تغییر داده شود.
  • صفحه 105: در ساختار 2- هپتانون، اتم هیدروژن متصل به گروه کربونیل حذف شود.

همکاران عزیز باید توجه داشته باشید که علت قرار گرفتن لانتانیم در دسته ی d یا f جزو اهداف آموزشی کتاب درسی نیست . همچنین تمامی رفتار عنصرهای ردیف ششم و هفتم شناخته نشده است و تحقیقات علمی گسترده ایی در حال انجام است.

منبع: وبسایت گروه شیمی دفتر تالیف

/ 0 نظر / 19 بازدید