انتظارات از گروهها آموزشی شهرستانها

انتظارات از گروههای محترم آموزشی  شهرستانها :

 

1-ارائه تقویم اجرایی (حداکثر تا پایان 15 آبان)

2-تولید محتوای الکترونیکی در زمینه آموزش شیمی(حداقل 2 مورد)

3-تهیه بروشور و مقاله های آموزشی(حداقل 2 مورد)

4-ترجمه مقالات جدید شیمی در زمینه مطالب کتب درسی( 2 مورد)

5-جمع آوری تجربیات خلاق دبیران در زمینه فنون کلاس داری ضمن جلسات گروههای آموزشی( 5 مورد)

6-بررسی نمونه سؤالات خرداد ماه همکاران و ارائه بهترین نمونه سؤالات به گروه استان(از هر پایه 1 نمونه به همراه برگه ارزشیابی)

7-نقد و بررسی کتب درسی با نگرش آموزشی(1مورد از هر پایه)

8-بازدید از کلاسهای درس با ارائه مستندات (برگه ارزشیابی)

9-برگزاری مسابقات علمی وعملی (آزمایشگاه )

10-به روز کردن وبلاگ گروه شیمی شهرستان

11-بازبینی 5% اوراق امتحانی

12-تهیه و ارئه سؤالات امتحانی پایه دوم و سوم دبیرستان (  40 سؤال تشریحی  به تفکیک پایه جهت غنی سازی بانک سؤال)

13- بررسی و اظهار نظر در مورد کتب کمک آموزشی مورد استفاده همکاران  اعم از کتاب کار  و آمادگی کنکور جهت شناسایی بهترینها( 2 مورد)

14-ارائه تجربیات آموزشی همکارنی که از روشهای تدریس فعال بهره می گیرند(5 مورد)

15-بررسی  و اظهار نظر در مورد ساعات اختصاص داده شده به آزمایشگاه شیمی 2 و شیمی 3 در هفته توسط همکاران

16-جمع آوری نظرات دانش آموزان در مورد میزان جذابیت و مقبولیت کتب شیمی دبیرستان (5 مورد از هر کتاب)

/ 1 نظر / 3 بازدید