سال جهانی شیمی وفن آوری فضایی

     

 *علم شیمی به منظور تأمین نیروی مورد نیاز سیستم های الکتریکی سفینه های فضایی،از پیل های دارای سوخت هیدروژنی استفاده می کند.محصول جانبی این

فر آیند" آب خالص "است که توسط سرنشینان به عنوان آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

    *شیمیدانان موفق به تهیه سرامیک های تخصصی شده اند که شامل آلومینا،سیلیسیم نیترید وآلومینیم نیترید است.این سرامیک ها به دلیل حفظ پایداری ابعادشان در محدوده های دمایی بسیار بالا و دارا بودن استحکام مکانیکی و مقاومت شیمیایی بسیار خوب، در سیستم های کنترل و تجهیزات هواپیما ،هدایت موشک و تجهیزات موقعیت یابی  ماهواره ای مورد استفاده قرار می گیرند.

 

     *در تحقیقات جدیددانشمندان ،تنها با کمک "ده میلی گرم از ضد ماده " به عنوان سوخت ،می توان زمان سفرهای فضایی را بسیار کوتاه نمود.هنگامی که یک ضد ماده با ماده برخورد می کند ،هر دو با تبدیل به انرژی از بین می روندو تبدیل کامل آنها به انرژی ،سبب قدرتمند شدن ضد ماده می شود.به منظور کاهش خطرات ناشی از این روش نیز از راکتورهای پوزیترونی استفاده می شود تا هنگامی که سوخت به اتمام رسید ،هیچگونه تشعشعی باقی نماند.

WWW.UNIVERSTODAY

/ 0 نظر / 2 بازدید