ارزیابی سوالات نهایی

 باتشکر از سرگروههای محترم که فرم ارزیابی سوالات شیمی امتحان نهایی خرداد 93  را تکمیل و ارسال نموده اند.

به استناد بند 5 بخشنامه 400/109810 مورخه 93/6/5 برنامه های مصوب دبیرخانه های راهبری کشوری دروس و در راستای تحلیل و بررسی سوالات امتحان نهایی خرداد 93 درس شیمی، فرم ارزشیابی برگ سوالات بر روی سامانه ی جامع ارزشیابی سنجش بارگذاری شده است. لذا سرگروه های محترم  شهرستان ها و مناطق وارد سایت شده و اطلاعات مندرج در فرم را حداکثر تا تاریخ 93/11/21 تکمیل نمایند.           نشانی سایت:     http://qb-aee.medu.ir

نام کاربری و رمز عبور و کدهر شهرستان ومنطقه به آدرس ایمیل گروهها ارسال شده است.

/ 0 نظر / 28 بازدید