فراخوان مقاله

    فرمت مقاله

  متن مقاله بین 5 تا حداکثر 10 صفحه A4 تهیه گردد.

 با فونت فارسی Bnazanin  ، قلم14 و فونت انگلیسی Times new roman، قلم 12

 فاصله خطوط یکsingle

 مقالات به روز و حداقل دارای سه منبع علمی معتبر باشد.

 رعایت اصل مقاله نویسی الزامی است.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
ذوالفقاری

باسلام .چرا فرمت مقاله لینک در یافت ندارد؟