درخواست تحلیل سؤالات هماهنگ شیمی 3 خرداد92

با سلام واحترام

   پیرو درخواست دبیرخانه شیمی ، شایسته است گروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق ضمن تکمیل جدول های 1و2و3 پیوست، نقد و ارزیابی کلی خود را پیرامون سؤال های آزمون شیمی 3 خرداد 92 (مواردی همچون درجه دشواری و تمیز هر سؤال ،صحت علمی و....) و نتیجه به دست آمده از جدول های مذکور به صورت توصیفی (به همراه ارائه جدول ها و نمودارهای مربوطه) حداکثر تا اول آبان ماه92 به صورت فایل wordوpdf و با قلم BNazanin  به گروه استان ارسال نمایند.

فرم تحلیل سؤالات امتحان هماهنگ

/ 0 نظر / 3 بازدید