فرم ارزیابی سؤالات هماهنگ

با سلام و احترام؛ به استناد بند 5 بخشنامه 400/109810 مورخه 93/6/5  برنامه های مصوب دبیرخانه های راهبری کشوری دروس و در راستای تحلیل و بررسی سوالات درسی امتحانات نهایی؛ هماهنگ و داخلی در خرداد ماه 1393 خواهشمند است سرگروه های آموزشی شیمی شهرستان ها و مناطق فرم ارزشیابی  سوالات که توسط اداره سنجش وارزشیابی طراحی شده است را حداکثر تا تاریخ 93/11/11تکمیل وتوسط ایمیل به گروه استان ارسال نمایند.

               فرم ارزشیابی سؤالات امتحانات هماهنگ

با تشکر از همکاری شما

                                              

/ 0 نظر / 28 بازدید