نظر سنجی بررسی وضعیت درس شیمی

با سلام و تشکر از تلاش همکاران در گروه های آموزشی بنا بر درخواست دبیرخانه شیمی کشور شایسته است تا پس از بررسی نمودار های مقایسه ای وضعیت آموزشی درس شیمی در استان با دقت فرم نظر سنجی پیوست را تکمیل نموده و به صورت تصویری از طریق e-mail و هم چنین از طریق اداری حداکثر تا تاریخ 22/1/90 ارسال فرمایید.

نمودار بررسی وضعیت درس شیمی وزندگی

نمودار بررسی وضعیت درس شیمی ٣ وآزمایشگاه ریاضی و فیزیک خرداد ماه

نمودار بررسی وضعیت درس شیمی ٣ وآزمایشگاه ریاضی و فیزیک شهریور ماه

نمودار بررسی وضعیت درس شیمی ٣ وآزمایشگاه علوم تجربی خرداد ماه

نمودار بررسی وضعیت درس شیمی ٣ وآزمایشگاه علوم تجربی شهریور ماه

فرم نظر سنجی

 گروه آموزشی شیمی استان

/ 1 نظر / 4 بازدید
دبیرخانه شیمی

تلاش وپیگیری شما را صمیمانه می ستاییم پیروز و سربلند باشید