آزمایشهای جذاب شیمی

اسکناسی که نمیسوزد

اسکناسی را از دوستتان قرض بگیرید و در داخل لیوانی که در آن مایع بی رنگی میباشد قرار دهید اسکناس را بیرون بیاورید و آن را آتش بزنید شعله های آتش دیده می شود ولی اسکناس نمی سوزد آتش را خاموش کنید و از دیگران بخواهید اسکناس را لمس کنند و اقرار کنند که داغ نیست .

مواد و وسایل لازم :

استن -آب - لیوان -اسکناس

شرح آزمایش:مایع داخل لیوان مخلوط آب و استون 50 در صد می باشد استن مانند الکل ها قابل اشتعال است و در دمای پایین شروع به سوختن می کند اما اسکناس  به آب نیز آغشته می باشد و دمای سوختن این شعله برای سوزاندن اسکناس کافی نیست بنابراین اسکناس نخواهد سوخت شما می توانید این کار را با مخلوط اتانول و آب نیز انجام دهید .

/ 0 نظر / 10 بازدید