خاصیت درمانی روغن زیتون


در روغن تازه کاملا طبیعی زیتون(تصفیه نشده)ترکیبی

 یافت می شود که خاصیت و فعالیت دارویی مشابه

 ایبوپروفن دارد که به عنوان داروی ضد درد و تورم به

 کار می رود همین پدیده که خاصیت خوب و گوناگون

استفاده از روغن زیتون را نشان میدهد توسط بوشان

 زیست شناس مرکز شیمیایی در فیلادلفیای آمریکا

 به طور اتفاقی کشف شد وی متوجه شد که روغن زیتون کاملا طبیعی و خالص همان

طعم بلعیدن ایبوپروفن را درگلو  به وجود می آورد.