درخواست اطلاعات آماری

باسمه تعالی

با سلام و احترام

پیرو درخواست دبیرخانه شیمی در شهر تهران , خواهشمند است جدول پیوست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 30/7/88 از طریق آدرس پست الکترونیکی

chemsemgroup@yahoo.com

ویابا نامه به پژوهشگاه معلم استان ارسال نمائید.

لطفا برای دریافت جدول ادامه مطلب را کلیک کنید.

گروه آموزشی شیمی استان سمنان