فرا خوان محتوای الکترونیکی


بدین وسیله به اطلاع می رساند نظر به اهمیت استفاده از محتوای الکترونیکی در پیشبرد اهداف آموزشی گروه شیمی استان اقدام به برگزاری فرا خوان محتوای الکترونیکی نموده است خواهشمند است سر گروههای محترم شهرستان اقدامات لازم را مبذول فرمایند .

شایان ذکر است که از هر شهرستان حداقل 2 سی دی آموزشی تا تاریخ 20/2/88 ارسال گردد .

از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

با تشکر گروه شیمی استان سمنان