فرا رسیدن سال نو را به کلیه همکاران پر تلاش در سراسر استان تبریک عرض نموده و سالی سرشار از موفقیت برایتان آرزومندیم. 

گروه شیمی استان سمنان