فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص)وامام جعفر صادق را به تمامی شیفتگان علم ومعرفت تبریک عرض می نماییم.