قابل توجه همکاران گرامی جهت ارتباط و مکاتبه با  گروه شیمی استان:

ادرس ایمیل گروه اموزشی شیمی استان:

chemsemgroup@yahoo.com