با سلام واحترام

         در راستای اجرای برنامه عملیاتی بومی،گروه شیمی استان در نظر دارد تا اقدام به بازدید علمی یک روزه ای از سازمان انرژی اتمی تهران در دی ماه 95 نماید. به این منظور از سرگروه های محترم تقاضا می شود، تا طبق جدول زیر اسامی دبیران فعال و توانمند در درس شیمی پایه دهم شهرستان و منطقه خود را  تا تاریخ 20 آبان ماه براساس فرم مشخصات ذیل به گروه استان ارسال نمایند .

شایان ذکر است که سر گروه و عضو گروه نیز باید در بازدید حضور داشته باشند .

از آنجا که دبیر منتخب به هیچ عنوان قابل جایگزین نخواهد بود ، لذا شایسته است که در هر شهرستان و منطقه یک دبیر به عنوان رزرو نیز معرفی گردد تا در صورت لزوم به هنگام بازدید مشکلی بوجود نیاید. 

ردیف

شهرستان / منطقه

تعداد

1

شاهرود

7+1

2

سمنان

6+1

3

دامغان

4+1

4

گرمسار و آرادان

2+1

5

سرخه

1+1

6

مهدیشهر

1+1

7

بسطام

1+1

8

بیارجمند

1+1

9

امیرآباد

1+1

10

میامی

1+1

لازم به ذکر است تعداد مشخص شده در جدول فوق شامل سرگروه ،عضو گروه ودبیران فعال می باشد. 

فرم مشخصات همکاران جهت بازدید علمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

کد ملی

شماره پرسنلی

شماره همراه

1

 

سرگروه

     

2

 

عضوگروه

 

 

 

3

 

دبیر