فراخوان مسابقه

با سلام واحترام

                 در راستای تحقق برنامه عملیاتی دبیرخانه شیمی کشور ، گروه شیمی استان در نظر دارد مسابقات زیر را جهت دانش افزایی دبیران ،ارتقاء فرآیند یاد دهی-یادگیری و به کار گیری روش های نوین تدریس درآموزش مفاهیم کتاب شیمی دهم در سال تحصیلی جاری برگزار نماید.

     شایسته است گروه های آموزشی شهرستان ها و مناطق پس از اطلاع رسانی به دبیران آثارهمکاران را جمع آوری کرده، سه اثر برتر را تا تاریخ مقرر به گروه آموزشی شیمی استان ارسال نمایند.

   لازم به ذکر است چگونگی انجام هر فعالیت  در دستورالعمل اجرایی طی نامهبه شهرستان ها و مناطق ارسال شده است .

همچنین طی توافقات به عمل آمده به نفرات برتر لوح تقدیر اهداء می گردد.

 

عنوان مسابقه

تاریخ ارسال

تهیه طرح درس

5 بهمن ماه 95

تهیه سؤالات استاندارد

5 بهمن ماه 95

تهیه پوستر آموزشی

15اسفند ماه 95

طراحی آزمایش

15اسفند ماه 95

تهیه دست سازه

15اسفند ماه 95

 

با تشکر

گروه آموزشی شیمی استان سمنان