نکات مهم:

      1-  شایان ذکر است همۀ دستورالعمل­هایی که از طریق وبلاگ گروه استان  ارسال می­ گردد، همچون بخشنامه ­های مکتوب لازم الاجر می­ باشند

      2- شایسته است گروه های آموزشی  برنامه سالانه ( تقویم اجرایی سالانه) خود راحداکثر تا تاریخ 10/8/95 به ایمیل گروه استان ارسال فرمایند.

     3- ارزشیابی سالانه گروه های آموزشی 100 امتیازی می باشد، که این امتیاز  مربوط به فعالیت­های بومی شهرستان ها یا مناطق  و فعالیت های کشوری درخواستی دبیرخانه و گروه آموزشی استان می­باشد،        

       بنابراین ضروری است گزارش کامل از اجرای فعالیت­ها به همراه مستندات آن(فراخوان، آمارشرکت کنندگان ، عکس یا فیلم و......) در تاریخ مقرر به گروه استان ارسال گردد.

               *50 امتیاز  از 100 امتیاز ارزشیابی سالانه،  مربوط به فعالیت­های بومی هرشهرستان یا منطقه می­ باشد.

   4- سرگروه های محترم می توانند نظرات و پیشنهادات خود را ازطریق ایمیل یا تلگرام گروه استان سمنان ، ارائه نمایند.