شایسته است  همکاران محترم در گروه های آموزشی شهرستان ها و مناطق استان سمنان  فرم مشخصات زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 95/7/20به ایمیل گروه آموزشی شیمی استان ارسال نمایند .                  فرم مشخصات

آدرس ایمیل گروه :      chemgroupsem@yahoo.com

با تشکر