با سلام واحترام

ضمن تشکر از کلیه همکارانی که در مسابقه آنلاین راهنمای معلم  شیمی3 شرکت نمودند ،اسامی نفرات برتر آزمون را  اعلام می نماییم.

رتبه اول     خانم نسرین علیزاده بی نظیر             دبیر شیمی دامغان

رتبه دوم    خانم زهرا خوانین زاده                        دبیرشیمی سمنان   

                  خانم طیبه محمد نژاد                      دبیر شیمی بیارجمند

رتبه سوم   خانم هاجر خاتون حقیری                 دبیر شیمی دامغان

                  خانم مهشید ذبیحی                         دبیر شیمی شاهرود

لازم به ذکر است ،لوح تقدیر همکاران محترم به شهرستان محل خدمت آنان ارسال می گردد.