با سلام و احترام

       در راستای اجــرای برنامه ی عملیــاتی دبیــــرخانه در سال تحصیلی 95-94 مبنی بر نظارت بر فرآیند آموزشی و تعامل با دبیران ، درخصوص بازدیــد 25% از کلاس های درس ، شایستـــه است گـروه های آموزشی شیــمی شهرستان ها و مناطق استان ، موارد زیر را از طریق پست الکترونیکی به گروه شیمی استان ارسال نمایند.

1-     جدول زمان بندی بازدید از کلاس های درس و آزمایشگاه مدارس در طول سال تحصیلی

2-     فرم های تکمیل شده ی بازدید از مدارس بر اساس دو فرم پیوست

         فرم های بازدید 

با تشکر

گروه آموزشی شیمی استان