دبیرخانۀ شیمی امسال نیزهمچون گذشته، برای افزایش تعامل با دبیران محترم سراسر کشور، در نظر دارد در طول سال تحصیلی به طور مستقیم پاسخگوی پرسش های علمی دبیران پیرامون کتاب های درس شیمی باشد. فعالیت دبیرخانه در این زمینه عبارت است از:

­1- پاسخگویی تلفنی به پرسش­های دبیران : به این منظور دبیران محترم می­توانند روزهای دوشنبه از ساعت 8 تا 13 با تلفن دبیرخانه 69 - 66973867- 021  ، داخلی 140 یا 126 تماس بگیرند.

2- پاسخ­گویی از طریق سایت : به علت راه اندازی  سایت جدید دبیرخانه  از اول مهر ماه  94 همکاران عزیز می توانند پرسش­های خود را  در بخش انتقادات و پیشنهادهای سایت جدید به آدرس:  shimi.gam2.medu.ir  یا به ایمیل آدرس  dabirkhaneyeshimi@gmail.com  ارسال کنند. پرسش ها  به همراه پاسخ آنها حداکثر  تا یک هفته بعد روی سایت قرار می گیرد