همکاران محترم لطفا جهت دریافت برنامه عملیاتی سالانه 95-94 به صفحه برنامه عملیاتی مراجعه نمایید.

با تشکر

گروه آموزشی شیمی استان سمنان