از همکاران محترم در گروه های آموزشی شهرستان ها و مناطق خواهشمندیم فرم مشخصات زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 94/8/4به ایمیل گروه آموزشی شیمی استان ارسال نمایند .                  فرم مشخصات

آدرس ایمیل گروه :      chemgroupsem@yahoo.com

با تشکر